четвъртък, 6 януари 2011 г.

МЪДРОСТИ ОТ "КЛОНИНГ"


МЪДРОСТИ ОТ "КЛОНИНГ"

MAKTUB  - Писано е !!!

~ Чичо Али : Когато ме излъжат веднъж , вината за това не е моя , но излъжат ли ме два пъти , вината за това е моя !
~ Чичо Али :  Доброто се ражда малко и постепенно расте , докъто злото се ражда голямо и постепенно намалява!
~ Чичо Али : Земният живот е много кратък , а вечният - много дълъг!
~ Чичо Али : В черна нощ , на черен мрамор , черна мравка , Господ я вижда !
~ Чичо Али : Острият език къса връзките с хората .
~ Чичо Али : Подла змия си ти . Прибрах те в пазвата си , а ти ме ухапа.
~ Чичо Али :  Словото е уханието на мъжа !
~ Чичо Али : Не бива да се бърза ! Животът не се движи по нашият часовник , а по часовника на Аллах. Бъдното идва , ако той нареди .
~ Чичо Али : Аллах записва , защото вижда в бъдещето  и знае утрешнишните дела на човека.Когато той се роди ги записва предварително в книгата на Съдбата.
~ Чичо Али : Съпругата може да бъде Рай или Ад на този свят.
~ Чичо Али : Името се свързва със Съдбата на човека.
~ Чичо Али : Името е много важно. В съдния ден ще ни викат с нашите имена. Важно е да имаш хубаво име.
~ Чичо Али : Никой не идва на света преди да е дошъл отреденият му час .
~ Чичо Али : Никой не може да пише върху написаното от Аллах .
~ Чичо Али : Малките деца не са ваши деца. Те са синове и дъщери на желанието да дадеш живот.Идват чрез вас , но не от вас. Можете да им дадете вашата обич, но не и вашите мисли.Можете да се опитате да сте като тях,но не се опитвайте да ги направите като вас, защото животът не се връща назад . Дните се забавят в изминалите дни . Ние сме лъкът, който пуска децата като живи стрела .


~ Чичо Али :  И Аллах сътворил времето . Времето , което създава и разрушава всички неща - редуването на дните и нощите,където Аллах изписва с почерка им историята на човеците . Времето , което ни ражда от Аллах и ни връща отново при него . Времето , когато животът се обновява и душите следват Съдбата, за която са дошли. Всички знаят по нещо за времето , ала никой не знае точно какво означава и няма да узнае , защото Времето е загадка . Само Аллах държи разковничето на всички загадки . Той чертае пътя на нашия живот със своя почерк , окачва на врата на всеки Съдбата му ... И само нему е известна тази съдба .

~ Чичо Али : Понякога сънищата са по - опасни от действителността . Действителността ни се налага , а сънищата - те правят с хората каквото си искат . Действителността не се намесва в мечтите , а мечтите се намесват в действителността . Понякога променят живота ни изцяло , преобръщат го с главата надолу .
~ Чичо Али :  Земните удоволствия са мимолетни , а Райските удоволствия са вечни .
~ Чичо Али : Аллах понякога подлага на изпитание правоверните .
~ Чичо Али : Аллах рекъл на пророка : "Пророче , кажи на жените си,че ако бленуват земният живот с неговите красоти и наслади , ще го имат. Но , ако предпочитат Бога и неговия пратеник , ако жадуват Рая като последно убежище , Аллах им е приготвил чудесна отплата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар